heemkring dudzele vzw

  onze heemkring, de bezielers

  De Kring werd opgericht in 1986 als feitelijke vereniging met als voornaamste doelstelling:
  het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van waardevolle historische voorwerpen zoals boeken, geschriften, foto’s, documenten, beelden, ambachtelijke gereedschappen, archeologische vondsten, kortom alles wat te maken heeft met het ontstaan en de geschiedenis van Dudzele en de Brugse regio.

  Het idee om een 'oudheidkundige kring' op te richten ontstond al in 1983. Leopold Danneels maakte op 31 maart 1983 volgend verslag:

  stichting

  “De Vrienden van het Ambacht Dudzele” werd opgericht door:
  - Monbaliu Richard (1907-1993), ere-schoolhoofd van de Gemeenteschool van Dudzele, voorzitter van de vereniging,
  - Danneels Leopold (1911-1997), rustend bouwvakker, conservator van het Heemkundig Museum “de Groene Tente",
  - Coornaert Maurits (1922-1992), licentiaat fililogie
  - verder waren er nog: Jerôme Slembrouck, Roland Claeys, Roger Casier, Herman Pardon, Jozef Minsaer, Lode Monbaliu, Gaspard Laleman en Jan Decoster.

  bestuur 1989

  Het bestuur anno 1989

  2004: het bestuur werd grondig hervormd:
  - Danneels Karel (1950), technicus, voorzitter van de vereniging en conservator van het museum
  - Claeys Roland (1940), ere-schoolhoofd, secretaris
  - Pieters Dirk (1954), opvoedkundige, penningmeester

  2007: het bestuur werd versterkt met:
  Strubbe Hans (1967), informatisering en (nieuwe) collectiebeheerder van het museum

  2011: geboorte van Heemkring Dudzele vzw
  2011 werd eveneens een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging: de heemkundige vereniging van Dudzele verandert van naam en van statuut: De feitelijke vereniging "De Vrienden van het Ambacht Dudzele" wijzigt in "Heemkring Dudzele vzw". We hebben ons statuut veranderd omwille van de juridische aspecten die een vzw biedt en meteen hebben wij de naam vereenvoudigd. Nochtans zegt deze naam heel duidelijk wat we doen: we zijn een groep mensen die zich bezig houdt met de heemkundige geschiedenis van ons Polderdorp Dudzele. Ook ons nieuwe logo laat aan duidelijkheid niets te wensen over: de witte letters op de rode achtergrond verwijzen naar de kleuren van Dudzele. De twee "kepers" zijn te herkennen op het wapenschild van ons dorp.

  De nieuwe vzw werd gesticht op 10 januari 2011.

  De stichters waren:
  Karel Danneels: voorzitter;
  Dirk Pieters: penningmeester;
  Hans Strubbe: secretaris en collectiebeheerder heemkundig museum;
  Roland Claeys: bestuurslid.

  logo HD

  2023: het bestuur
  Dirk Pieters: voorzitter Heemkring Dudzele vzw;
  Hans Strubbe: secretaris Heemkring Dudzele vzw en collectiebeheerder heemkundig museum De Groene Tente;
  Ingeborg Buytaert: penningmeester Heemkring Dudzele vzw;
  Pascal Monbaliu: bestuurder, deskundige onroerend erfgoed;
  Hélène de la Court: medewerkster PR, werkend lid;

  Karl Cools: medewerker, werkend lid.

  bestuur 2018

  contactgegevens Heemkring Dudzele vzw

  Pieters Dirk (voorzitter): pieters_dirk@telenet.be

  Strubbe Hans (secretaris): hans@degroenetente.be